آیا میدانید؟

آیا می دانید عدم اجرای رای مراجع حل اختلاف اداره کار از سوی کارفرما، جریمه نقدی درپی دارد؟

مستند به ماده 180 قانون کار چنانچه کارفرما از اجرای رای قطعی شده مراجع حل اخ...

تاریخ ثبت :1393/09/24

تعداد بازدید :2574

آیا می دانید اجرای حکم پرداخت نفقه ازتمام حقوق کارمند است؟

براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی:  ...

تاریخ ثبت :1393/10/01

تعداد بازدید :2264

آیا می دانید طبق مقررات کار جدید ، فسخ قرارداد کار موقت امکانپذیر است؟

طبق بند ب ماده8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمای...

تاریخ ثبت :1393/09/04

تعداد بازدید :2336

آيا مي دانيد بيمه نمودن ساختمان در مقابل آتش سوزي از وظايف مديران ساختمان محسوب مي شود؟

براساس ماده14 قانون تملک آپارتمان ها؛ مدیر یا مدیران مکلف...

تاریخ ثبت :1393/05/15

تعداد بازدید :2378

آیا می دانید به کارگیری افرادی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، موجب بطلان تصمیمات هیئت مدیره می گردد؟

برابر مفاد ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذی...

تاریخ ثبت :1393/09/04

تعداد بازدید :2004

آیا می دانید رابطه میان مدیرعامل و شرکت تابع قانون کار و روابط کارگر و کارفرما نمی باشد؟

برابر نظریه اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار در مورد ...

تاریخ ثبت :1393/09/04

تعداد بازدید :450

آیا می دانید عدم دعوت از سهامداران جهت شرکت در مجامع عمومی منجر به مسئولیت کیفری اعضای هیئت مدیره می گردد؟

برابر مفاد ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رئیس و ...

تاریخ ثبت :1393/09/04

تعداد بازدید :342

آیا می دانید با ندادن سهم هزینه های مشترک ساختمان چکار کنید؟

درصورت خودداری مالک یا مستاجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم...

تاریخ ثبت :1393/09/24

تعداد بازدید :36

آیا می دانید فقط 15 روزاز مرخصی استحقاقی کارمندان دستگاههای دولتی و 9 روز مرخصی کارگران قابل ذخیره می باشد؟

تاریخ ثبت :1393/05/15

تعداد بازدید :580

آیا می دانید در صورت استعلام ادارات دولتی، اداره سجل کیفری هرنوع محکومیت کیفری قطعی شخص را اعلام می‌نمایند؟

با توجه به قانون مجازات اسلامی محکومیت کیفر...

تاریخ ثبت :1393/08/19

تعداد بازدید :492

آیا می دانید فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه از تابعیت ایرانی محرومند؟

 

تاریخ ثبت :1393/09/01

تعداد بازدید :166

آیا می‌دانید مهریه نیز مانندسایر حق هاي مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است؟

با فوت زن كلیه حقوق و مطالبات او به ورثه وي می‌ر...

تاریخ ثبت :1393/05/15

تعداد بازدید :761

آیا می دانید عدم دریافت پروانه زناشویی از دولت در ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی مجازات در پی دارد؟

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران ...

تاریخ ثبت :1393/09/01

تعداد بازدید :30

آیا می دانید ذکر مدت در قراردادهای کار دارای جنبه مستمر هم موقت تلقی می‌شود؟

 باتوجه به تبصره 2 ماده 7 قانون کار و رای هیئت ع...

تاریخ ثبت :1393/09/03

تعداد بازدید :23

آیا می دانید انتصاب بیش از یک نفر به عنوان مدیرعامل در شرکت های سهامی امکانپذیر است؟

برابر مفاد ماده124 لایحه اصلاحی قانون تج...

تاریخ ثبت :1393/09/04

تعداد بازدید :17

آیا می دانید مشکل املاک فاقد سند خود را چگونه حل کنید؟

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش به منظور دسترسی آسان متقا...

تاریخ ثبت :1393/10/14

تعداد بازدید :42

آیا می دانید مجازات تغییرغیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در قبل و بعد از سال 1385 متفاوت است؟

براساس رای وحدت رویه شماره 730 دیوان عالی کشور

تاریخ ثبت :1393/08/14

تعداد بازدید :331

آیا می دانید مطالبات کارگران از خریدار جدید کارگاه قابل مطالبه است؟

موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشی...

تاریخ ثبت :1393/09/17

تعداد بازدید :29