مشاوره حقوقی رایگان
تعهدات ، قراردادها و مناقصات

15 سال پیش کاغذی را به روزنامه ای تحویل داده ام . دریافت و مصرف کاغذ توسط نماینده روزنامه تأیید شده است . لیکن مدیر روزنامه تسویه حساب ننموده است . یک سال بعد طی اظهار نامه رسمی میزان کاغذ مورد مطالبه و مبلغ معادل آنرا به مسئول روزنامه ابلاغ کردم . چند بار پیگیری کردم ولی تا این تاریخ تسویه نکرده است . بدلیل مشغله کاری خودم و رعایت شأن مدیر روزنامه شکایت نکرده بودم اما اکنون تصمیم دارم شکایت کنم . آیا وزن کاغذ را که در اظهار نامه هم قید شده مبنا قرار می دهند یا قیمت همان روز را ؟ یا قیمت را به روز حساب می کنند ؟
تعداد بازدید:254 الزام به انجام تعهد

پاسخ ها