مشاوره حقوقی رایگان
امور خانواده

با سلام همسرم مهریه ش که 313 سکه را اجرا گذاشته و من فقط پرداخت 150 سکه را دارم ایا دادگاه منو ملزم میکنه که خونمون را بفرشوم و از فروش خونه پول مهریه را پرداخت کنم؟
تعداد بازدید:414 مهریه

پاسخ ها