مشاوره حقوقی رایگان
سایر

سلام طی حکمی بنده که خواهان بودم، خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 20 م از سال 84 به نرخ روز شده و بنده نیز محکوم به پرداخت 8 م و بدون تأخیردر همان حکم شده ام و طبق حکم، میبایست اول مبلغ 20 م من بروز محاسبه شود و سپس مبلغ8 م خوانده از آن تهاتر شود. تاریخ قطعیت حکم آبان94میباشد. با توجه به اینکه خوانده الان میخواهد در واحد اجرا پرداخت کند تهاتر باید به چه صورت انجام شود؟ ۱-طبق حکم باید به تاریخ الان که میخواهد اجرا شود باید تهاتر صورت بگیرد . ۲-ولی نظر دادگاه اینه که: میبایست در سال 94 که تاریخ قطعیت حکم بوده صورت بگیرد(تهاتر در حکم) یعنی ۸ میلیون خوانده از مجموع اصل طلب به انضمام تآخیر تادیه ان از سال ۸۴ تا تاریخ آبان ۹۴ که کسر و تاخیر تادیه مبلغ باقیمانده اصل طلبه که ۱۲ م بوده نیز از سال ۹۴ تا یوم جاری حساب بشود. در روش دادگاه بنده حدود ۳۰ م بابت تاخیر تادیه ضرر میکنم. با توجه به اینکه مقصر هم خوانده و هم دادگاه در اجرای حکم بوده و دادگاه با تعلل در اجرای حکم باعث اطاله اجرا و به تبع آن ضایع شدن حق بنده گردیده حال به نظر شما روش ۱ صحیح میباشد یا روش ۲ با ذکر مواد قانونی؟
تعداد بازدید:161

پاسخ ها