مشاوره حقوقی رایگان
سایر

سلام خانه من پشت قواره میباشد مدتی برای ساختن با همسایه ها کلنجار رفتیم متاسفانه همسایه کناری من راضی به ساخت نمیشود خانه روبروی من با ملکهای بغلی اقدام به ساخت کرده اند و خانه من که پشت این خانه قراردارد بعد از ساخت خانه های مذکور حالت کور به خود میگیرد و شما حساب کنید همین حالا نور گیر درستی نداریم وپس از ساختن خانه های جلویی خانه من پشت یک دیوار بلند به ارتفاع حداقل ۵ طبقه میماند و خطر ریزش خانه من زیاد هم هست چون در بافت فرسوده قرار دارد آیا من میتوانم شکایت. و اعتراض کنم آیا نیاز به رضایت من هست یاخیر ممنون
تعداد بازدید:84

پاسخ ها