مشاوره حقوقی رایگان
مالیات ، بیمه و عوارض

درخواست بیمه بیکاری دارم ۲ سال برام بیمه رد شده اگر قراردادم تا ۹۶/۱۲/۲۸باشه و نامه عدم نیاز تاریخی که برام نوشته از ۹۷/۱/۵نیاز شما در این مجموعه نمیباشد باشد بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟
تعداد بازدید:85

پاسخ ها