مشاوره حقوقی رایگان
امور ثبتی و اراضی

باسلام.توسط دونفر شکایت دال بر تخریب سیم خاردارو..زمینی که مال بنده هست مطرح شده که نهایت دادگاه کیفری قرار اناطه(اثبات مالکیت شکات در دادگاه حقوقی) صادر که در دادگاه حقوقی نیز شکات به دلیل نداشتن مدارک کافی دعوی خودرا مسترد که منجر به رد دعوی انها شد.دادگاه کیفری نیز باستناد آن حکم بر برائت بنده از تخریب را صادر کرد.حال آنها در پی شکایتی حقوقی دیگر میباشند که ادعا کنند چند نسل قبل زمین ارثی بوده(بین پسرعموهای پدر من)در حالی که در دادگاه قبلی مدارک دیگری مثل فروش نامه (صوری)بین هم و.. ارائه دادند.سوال این است که دوپرونده قبل چه تاثیری بر روند رسیدگی حال دارد و بنده می توانم به جرم کلاهبرداری و فریب داگاه از آنها شکایت کنم.باسپاس
تعداد بازدید:277 تخریب اموال

پاسخ ها