مشاوره حقوقی رایگان
سایر

با سلام شخصی با نام آقای ایکس فوت شده برای حصر وراثت احتیاج به استعلام از ثبت احوال بابت ورثه شده ایم بعد از نامه ارسالی از شورای حل اختلاف به ثبت احوال مرکزی اعلام گردید که شخص فوتی ورثه آیی ندارد در صورتی که شخص فوتی دارای ۷ فرزند در قید حیاط می‌باشد و ۲ فرزند فوت شده قبل از فوت خود داشته علت این که وراثت در استعلام ثبت احوال وجود ندارد بدین علت می‌باشد که این شخص شناسنامه خود را تغییر داده و نام خانوادگی خود را عوض کرده اما شناسنامه قبلی در سیستم ثبت احوال باطل نگردیده چگونه میتوان کار را پیگیری کرد در ضمن ۳ فرزند از ۷ فرزند شناسنامه خود را تحویل ثبت احوال میدهند برای پیگیری ما باقی به دلیل اختلاف خانوادگی حاضر به انجام کار نیستند
تعداد بازدید:179

پاسخ ها