مشاوره حقوقی رایگان
امور خانواده

باسلام ، ممنون میشم کمکم کنید دربدوضعیتی قرارگرفته ایم.همسر برادرم سال86 مهریه خودرابه اجراگذاشته اند.دران زمان برادرم محکوم به پرداخت 25 سکه اول وماهی یک سکه شدند.همسربرادرم پیگیر وصول مهریه خود نشدو به زندگی برگشت.برای برادرم درآن زمان حکم اجرائیه صادرنشد.هم اکنون همسر برادرم مجدد پیگیر مهریه شده اندوبرادرم اجرائیه دریافت کردند.برادرم تقاضای اعساردادند.قاضی پرونده عنوان می نمایند برادرم باید میزان سکه های از سال 86 تا کنون را یکجا به همسرش بدهند و مهریه مربوط به آن زمان تقسیط نمی شود و مهریه از این به بعد را تقسیط می نمایند.برادرم واقعاتوانایی مالی ندارند .و به تازگی عمل انجام داده اندو بیمارهستند. خواهش می کنم اگر راهی وجوددارد کمک کنید.
تعداد بازدید:384 مهریه اعسار

پاسخ ها