آیا می دانید به کارگیری افرادی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، موجب بطلان تصمیمات هیئت مدیره می گردد؟

برابر مفاد ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت نمی باشند:

1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

2-کسانی به علت ارتکاب جرایمی چون سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت.

البته غیر از اشخاص مذکور در ماده فوق الذکر افراد دیگری نیز از عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری منع شده اند.

اصل141قانون اساسی نیز ریاست و مدیریت عاملی یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات را برای کارمندان دولت ممنوع اعلام نموده است. ضمنا ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز برای متخلفین این امر مجازات پیش بینی نموده است. به موجب بند3 ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب25/04/54 عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری منافی شغل سردفتری و دفترداری است.

حال چنانچه افراد صدرالاشاره به عنوان یکی از مدیران شرکت انتخاب شوند کلیه تصمیماتی که در اتخاذ آن نقش داشته باشند باطل خواهد بود.

 


پاسخ ها