قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند که مدت اجرایی آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 93 تمدید شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.

پیش از این مجلس دولت را مکلف کرده بود تا متن نهایی قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر شش ماه قبل از پایان مهلت تمدید شده جهت تصویب به مجلس تقدیم کند که شورای از نگهبان این تکلیفی که مجلس برای دولت قائل شده است، ایراد گرفت.

مجلس نیز برای حذف رفع این ایراد این عبارت را حذف کرد و تنها مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال 93 تمدید کرد.پاسخ ها