اسرائیل متهم به تخریب غیرقانونی خانه‌های فلسطینی

سازمان ملل متحد، اسرائیل را متهم کرد که خانه77 فلسطینی را به شکل غیرقانونی تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که سازمان ملل منحد در عصر روز جمعه منتشر شده اعلام کرده  که  در سه روز گذشته اسرائیل 77 خانه فلسطینی را که اکثرا جامعه بین المللی برای خانواده های آسیب دیده ساخته بود ،تخریب کرده است. این اقدامات برخلاف تعهدات بین المللی این کشور است و باید بلافاصله متوقف شود. پاسخ ها